Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 30 жилийн ойн өргөтгөсөн хуралдаанаас Ийгл телевиз(Eagle News) сурвалжилсныг хүлээн авна уу.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс