Европын Холбооны төлөөлөл Техникийн туслалцаа, мэдээлэл солилцох хэрэгсэл(TAIEX)-ийн хүрээнд Монгол Улсад айлчилж байгаа. Тэд энэ сарын 23, 24-нд болсон  "Монгол Улсын шүүхийн цахимжуулалт" сэдэвт зөвлөгөөнд голлох байр суурьтай оролцож, өөрийн орны туршлагаас хуваалцан, илтгэл хэлэлцүүлсэн юм.

 

      Уг зөвлөгөөнд оролцогчдын хэлэлцүүлгээс онцлох эшлэлийг түүвэрлэн хүргэж байна. Мөн оролцогчдын танилцуулсан илтгэлийг хүлээн авна уу.

 

ЭШЛЭЛ

 

ИЛТГЭЛ

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс