Шүүх хэрхэн ажилладаг, шүүгч ямар үзэл санаа, зарчим баримталж ажилладаг талаар хөндөж, шүүгчийн нэг өдрийг толилуулъя.

 

  Баянхонгор аймгийн шүүхийн 80 жилийн ойг тохиолдуулан тус шүүхийн зарчим, үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулах, шүүх, шүүхийн үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй байх зарчмыг хангах үүднээс дараах нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс