Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр цогцолбор сургуулиас зохион байгуулж буй  “Би хуулиа мэддэг сурагч” аяны хүрээнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Энхмаа “Шүүхийн бүтэц зохион байгуулалт, шүүхийн онцлог болон өөрийн шүүхийн талаар танилцуулж, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга А.Оюун-Эрдэнэ нь “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн ойлголт, зөрчлийн гэмт  хэргээс хэрхэн  урьдчилан сэргийлэх вэ? сэдвээр тус сургуулийн ахлах ангийн 85 сурагчдад сургалт, мэдээлэл өгч, сурагчдаас ирүүлсэн асуултад хариулж сургалтыг үр дүнтэй өнгөрүүллээ.

 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газар