Ийгл(Eagle) телевизийн "Зочны цаг" нэвтрүүлэгт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Р.Онончимэг оролцож, "Шүүхийн захиргаанд мэдээллийн технологи, шүүхийн үйлчилгээ, удирдлагын шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлэх нэгдсэн бодлого"-ын талаар тодруулга, мэдээлэл өгч байна.

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс