Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ний өдрийн ээлжит хуралдаанаар Шүүхийн архивын ажиллах журамд өөрчлөлт орууллаа. Тус журамд өөрчлөлт оруулсан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тогтоолтой танилцана уу.

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс