Шүүхийн байгууллага бол хаалттай, хол хөндий гэсэн хэвшмэл ойлголт нийгэмд тархаад буй. Энэ хандлагаас үүдэн иргэн, шүүхийн хооронд үл ойлголцол, хардлага сэрдлэг гардаг.  

      Харин сүүлийн үед шүүхийг дотроос нь иргэдэд харуулах, таниулах, ойлгуулах оролдлогууд багагүй хийгдэж байна. Үүний нэг нь Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах О.Оюунцэцэг news.mn сайтьн редакцид өөрийн ажлын орчин, нөхцөл байдлыг нээлттэй танилцуулсан ярилцлага юм.

     Ийнхүү шүүгчийн туслахын ажлын ачаалал, орчин нөхцөл, шүүхийн байгууллагын онцлог нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын дуранд хэрхэн буусныг хүлээн авна уу.

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс