Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт үргэлжилж байна. Сонгон шалгаруулалтын явцын талаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн А.Отгонцэцэгээс тодрууллаа.

 

А.Отгонцэцэг: Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс баталсан эрэмбийн дагуу хамгийн өндөр оноо авсан нэр дэвшигчдийн нэрсийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ. Тус эрэмбэд нөөцөд бүртгэгдсэн хуульчид багтаж байгаа юм.