Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас шүүгч, захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Дашням 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдсан  “Цахим гарын үсгийн тухай хууль”, шүүгчийн туслах Н.Энхнаран Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 71 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шүүхэд албан хэрэг хөтлөх журам” сэдвээр тус тус мэдээлэл бэлтгэн хэлэлцүүлсэн юм. Сургалтад нийт 34 шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтан хамрагдав.

 

 

 

 

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар