Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, нөөцөд бүртгэгдсэн, 2022 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр нөөцөд байх хугацаа дуусгавар болж байгаа иргэд нөөцөд байх хугацаа дуусахаас өмнө http://www.shuugch-songon.mn/ цахим хаягаар сонгон шалгаруулалтад оролцох өргөдлөө илгээснээр нөөцөд байх хугацаанд хүсэлтээ гаргасанд тооцно.

 

 

 

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ