IMG-LOGO
 2020-06-29

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газраас мэдээлж байна

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

http://www.kharkhorincourt.gov.mn/file2020/medee/06-29.jpg

 

 

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР