"Монгол Улсын нэрийн өмнөөс" нэвтрүүлгийн ээлжит дугаарыг хүлээн авч үзнэ үү.