IMG-LOGO
 2021-11-03

"Монгол Улсын нэрийн өмнөөс..." нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү

     "Монгол Улсын нэрийн өмнөөс..." нэвтрүүлгийн ээлжит дугаарыг Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс бэлтгэлээ.


     Хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн тус нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү.