IMG-LOGO
 2021-01-13

Эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажиллах өргөдөл бүртгэж авна

     Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын  газрын  эвлэрүүлэн зуучлагчийн нэг сул орон тоонд  Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан  шаардлага хангасан, уг ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй иргэн эдгээр материалыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн дотор бүрдүүлэн дараах газарт авчирч өгнө үү.


1.Улаанбаатар хотод Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байрны  № 213 тоот өрөө
 Холбоо барих утасны дугаар 70008036, 99900498

 2.Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газрын байрны № 201 тоот өрөөнд авчирч өгнө үү. Шүүхийн тамгын газрын даргатай  холбогдож мэдээлэл авч болно. 
Холбоо барих утасны дугаар  70232508, 99153848
  
Бүрдүүлэх материал:
  1.Өргөдөл
  2.Төрийн албан хаагчийн анкет 
  3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  4.Их, Дээд сургууль төгссөн дипломын хуулбар 
  5.Эвлэрүүлэн зуучлагчийн эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулах/  
      6.3x4 зураг 3 ширхэг 

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР