IMG-LOGO
 2020-03-20
        

Томилолтоор ажиллах хүсэлтэй шүүгчдийн анхааралд

 

Шүүгч томилолтоор ажиллах нийтлэг журамд заасны дагуу Баянзүрх болон Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс шүүгч томилолтоор авч ажиллуулах саналаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд ирүүлсэн байна.

Тус шүүхүүдэд томилолтоор ажиллах хүсэлтэй шүүгчид 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Шүүгч томилолтоор авч ажиллуулах санал ирүүлсэн шүүх

Шүүхийн нэр

Томилолтоор авч ажиллуулах шүүгчийн тоо

1

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

2

2

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

3

Нийт

5

 

Томилолтоор ажиллах шүүгч тухайн орон нутагт амьдрах байр, орон сууцаа өөрөө хариуцах бөгөөд шүүгчийн ирэх, буцах нэг удаагийн замын зардлыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл олгоно /Гэр бүлийн гишүүд хамаарахгүй/. Шүүгч томилолтоор ажиллах хугацаанд томилолтын зардал олгохгүй бөгөөд түүний цалин хөлс, бусад олговрыг томилогдсон шүүхийн тамгын газар хариуцна.

Томилолтоор ажиллах хүсэлтэй шүүгч дараах материалыг бүрдүүлнэ.

1.Томилолтоор ажиллах тухай хүсэлт;

2.Шүүгчдийн зөвлөгөөний шийдвэр.

Шүүгч томилолтоор ажиллахтай холбоотой асуудлаар Шүүхийн хүний нөөцийн газрын 70008041, 88182857 утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

 

 

Шүүхийн хүний нөөцийн газар