Шүүх байгуулах тухай хуулийн төсөлд нийслэлд Гэр бүл, хүүхдийн хэргийн тойргийн болон давж заалдах шатны шүүх, Эрүү, иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны анхан шатны тойргийн шүүх байгуулах тухай тусгасан байна.

 

Шүүхийн байгуулах тухай хуулийн төслийн талаар тоймч С.Эрдэнэбаярын бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү.