Монгол улсын хэмжээнд “Байгалиа хамгаалъя” нөлөөллийн аяны хүрээнд шүүгч, захиргааны ажилтнууд болон шүүхээр үйлчлүүлж буй иргэдэд зориулан ашигласан батарейг дахин боловсруулах, байгаль орчноо хамгаалах зорилгоор хаягдал батарей хийх савыг шүүхийн байранд байршууллаа. Уг саванд ашиглаж дууссан батарейг хийснээр хүрээлэн буй орчноо хамгаалахад нэгэн чухал алхам болно.

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар