Шүүх эрх мэдэл сэтгүүлийн 2023 оны 04 дүгээр дугаар хэвлэгдэн гарлаа.

Дараах QR кодыг уншуулна уу.