Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 78 дугаар тогтоолоор “Зарим шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагаанд биечлэн хийх аудитын 2024 оны төлөвлөгөө”-г баталсан бөгөөд хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Э.Зоригтбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг ажилласан.

 

 

       Тус ажлын  хэсэг 2024 оны 27-29-ны өдрүүдэд Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагаанд аудит хийж, дүнг шүүгч, шүүхийн Тамгын газрын албан хаагчдын нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлын талаар зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллав. Аудитын ажлын хэсэг одоо Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газарт ажиллаж байна.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс