Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар