Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь сургалтыг баруун бүсийн 6 шүүхийн тамгын газрын захиргааны ажилтнуудад 2023 оны 10 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд Увс аймагт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс зохион байгуулсан.
Тус сургалтад Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын захиргааны 8 албан хаагч хамрагдсан ба сургалтын сэдвийн хүрээнд мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Н.Мөнхбаатар ルイヴィトン スーパーコピー バッグ2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр тамгын газрын бусад ажилтнуудад зохион байгууллаа.

 

  

 

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар