Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар, Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэстэй хамтран “ГЭР” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.

 

          Уг төслийн хүрээнд шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилчдын дунд СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ СУРГАЛТ, НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2023.10.13-ны өдөр төрийн үйлчилгээний албан хаагчдыг оролцуулан сэтгэл зүйн бүлгийн уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

           

 

            Бүлгийн сэтгэл зүйн зөвлөгөөгөөр өөрийн бодол мэдрэмжээ бусадтай хуваалцахаас гадна сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээ илэрхийлэх боломжийг олгож, ажлын байрны стрессыг бууруулах, ажлын байран дахь уур, амьсгалыг сайжруулах, хувь хүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих, сэтгэл зүйн мэдлэг боловсролыг нэмэгдүүлэх ач ルイヴィトン スーパーコピー バッグхолбогдолтой юм.

 

Орхон аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар