Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдээс "Хууль зүйн мэдлэг чадварын" шалгалтад 5 хуульч 50-аас дээш оноо авснаар тэнцэн мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтад оролцохоор боллоо. Мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтын хуваарийг хүлээн авна уу. 

 

 

      Тэнцсэн нэр дэвшигчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны танилцуулга тус бүрийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн цахим сайтад оруулсан. Иргэд, олон нийт нэр дэвшигчийн талаар мэдээлэл, саналаа цахим шуудангийн [email protected] хаягаар ирүүлэх боломжтой юм.

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс