Иргэдэд шүүхийн байгууллага, шүүхийн байрыг заасан таних тэмдэг, тэмдэглэгээ, самбарыг шүүхийн байрны ойролцоо нийтийн эзэмшлийн зам, талбай бүхий зохих газарт ил тод байршууллаа.

 

  

 

 

Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар