Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс “Шүүх эрх мэдлийн хөгжлийн бодлого”-ын төсөлд санал авах хэлэлцүүлгийг 12-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэ үеэр Парламент TV / Parliament TV / сурвалжилсныг хүргэж байна.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс