Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 82 дугаар тогтоолоор анхан, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхийн нийт 55 шүүгчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт зарласан. Үүнд анхан шатны 52, давж заалдах шатны 2, хяналтын шатны 1 шүүгчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт тус тус зарласан байна.

 

     Сонгон шалгаруулалтад нэр дэвших хүсэлтэй хуульчдыг 2023 оны гуравдугаар сарын 27-ны  өдрийн 09:00 цагаас эхлэн дөрөвдүгээр сарын 26-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

 

     Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын талаар мэдээллийг энд дарж авна уу.

 

     Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын талаар мэдээллийг энд дарж авна уу.

 

     Хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын талаар мэдээллийг энд дарж авна уу.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс