Угийн бичиг хөтлөх, үндэс гарал, язгуураа мэдэж байхын ач холбогдлыг таниулах зорилгоор Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас албан хаагчдадаа “УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨЛТ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Орхон аймгийн Эгшиглэн соёлын төвийн эрхлэгч Ж.Эрдэнэцэцэг удирдлаа.

 

 

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар