Канад Улсын шүүхийн зочид төлөөлөгч нарын айлчлалыг МҮОНРТ сурвалжилсан юм. Энэ үеэр Канад улсын Холбооны шүүхийн асуудал эрхлэх газрын Олон улсын хөтөлбөрийн дарга ноён Олег Шаков "Иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэхэд шүүгч, хуульч, сэтгүүлч нар нэг ойлголттой байх нь чухал" гэв.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс