Шүүхийн ернхий зөвлөлийн дарга Р.Онончимэг шүүгчийг сонгон шалгаруулах, хараат бус байдлыг нь хангах болон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бодлого, үйл ажиллагааны зарчим зэрэг цаг үеийн болон бодлогын асуудлаар Ийгл телевизийн "Зочны цаг" нэвтрүүлэгт оролцож, байр сууриа илэрхийллээ.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс