Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлжит 35 дугаар хуралдаан 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний 09.00 цагт болно. Тус хуралдаанаар нөлөөллийн мэдүүлэг шалган шийдвэрлэх тухай, "Шүүхийн байгууллагад мэдээллийн технологи, шүүхийн үйлчилгээ, удирдлагын шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлэх нэгдсэн бодлого"-ын баримт бичгийн төслийн танилцуулга зэрэг асуудлыг хэлэлцэнэ. 

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс