Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн дарга Э.Амарсанаагаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажилалаа. Ажлын хэсэг 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр тус шүүхийн Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн чиг үүргээ хэрэгжүүлж буй байдалд шалган туслах дүн шинжилгээ хийсэн юм.

 

 

 

    Улмаар шүүхийн захиргааны ажилтнуудын ажилд туслах, зөвлөх чиглэлээр ажиллаж, илэрсэн зөрчлийг арилгах, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлов. Түүнчлэн албан хаагч нарын санал хүсэлтэд хариулж, зарим саналыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн удирдлагуудад уламжлахаар боллоо.  

 

Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатныТамгын газар