Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдуулан анхаарах зүйлсийн талаар ШЕЗ-ийн гишүүн Н.Баасанжав мэдээлж байна.