Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн өнөөдрийн хуралдаанаар давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчийн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын үнэлгээг баталж, дараагийн үе шатны шалгалтад оролцох нэр дэвшигчийг тодрууллаа.