Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр ээлжит бусаар хуралдаж Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн Хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын хуваарийг баталлаа. Нэр дэвшигч нар 06 дугаар сарын 02-оос 06-ны хооронд хууль зүйн мэдлэг, чадвараа шалгуулна.