Шүүгчид нэр дэвшигч та цагаар уух эмийн жортой бол шалгалт эхлэхээс өмнө зохион байгуулж буй албан хаагч нарт мэдэгдэнэ үү. Улмаар таны эм уух цагийн хуваарьт тохируулан зохицуулалт хийнэ.