Хяналтын шатны шүүхэд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалттай холбоотой нийтлэг асуултуудад ШЕЗ-ийн гишүүн А.Отгонцэцэгээс тодруулга авлаа.

Тайлбар мэдээллийг хүлээн авна уу