Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хуралдаж давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчдийн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын хуваарийг баталлаа.

 

       Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор баталсан Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчийн “Хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын хуваарь"-тай танилцана уу.