IMG-LOGO
 2021-04-30

“Авлигын гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь: Сорилт ба боломжууд” сэдэвт цахим бага хурал зохион байгуулагдлаа

 

Өнөөдөр Азийн хөгжлийн банк болон Азийн сангаас зохион байгуулсан “Авлигын гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь: Сорилт ба боломжууд” сэдэвт цахим бага хурал боллоо.

 

Хуралд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монгол Улс дахь авлигатай тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэх” төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч Авлигатай тэмцэх газар, Улсын Ерөнхий прокурорын газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төлөөллөөс гадна Улсын Их Хурал, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон бүх шатны шүүхийн төлөөлөл оролцсон юм.

 

Цахим хурлаар төслийн хүрээнд Азийн сангаас хийж гүйцэтгэсэн хийгдсэн “Авлигын гэмт хэргийн шийдвэрлэлтийн дүн шинжилгээ” судалгааны ажлын тайланг танилцуулж, авлигын гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрх зүйн орчин болон институтийг боловсронгуй болгох чиглэлээр нээлттэй хэлэлцүүлсэн болно.

 

 

Шүүхийн хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах газар