IMG-LOGO
 2020-06-26

“Олон нийттэй харилцах ажлын төлөвлөлт ба олон нийтийн санаа бодлыг судлах онцлог” сургалт хүлээн авч үзнэ үү

Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн багш Э.Ариунаа, Сэдэв: “Олон нийттэй харилцах ажлын төлөвлөлт ба олон нийтийн санаа бодлыг судлах онцлог” сургалтыг  хүлээн авна уу.