Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
  Хэвлэх
 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

ШҮҮХИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ХЭВ МАЯГ, ЗУРАГЛАЛ, ДҮРМИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1993 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр                                                                                                                          Дугаар 101                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот


 

 

                                                           

 

                                  Монгол Улсын Шүүхийн бэлгэ тэмдгийн хэв маяг, зураглал, дүрмийг 1, 2, 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

 


  

                                                                                                                    МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                              П.ОЧИРБАТ

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн

1993 оны 101 дүгээр зарлигийн хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ЗУРАГЛАЛ


Шүүхийн бэлгэ тэмдэг нь дугуй хэлбэрийн дэвсгэр дээр үнэн цагааны билэгдэл хүндэтгэлийн навчин хүрээтэй, аливаа хууль бусыг даран арилгахыг билэгдсэн суман голчтой, хэрэг, маргааныг нягтлан дэнсэлж гагцхүү үнэнийг тогтоох дэнсний хэлбэртэй байна.
Дэнсний нуруугаар дэлгээстэй ном дүрсэлсэн нь шүүх зөвхөн Үндсэн хуульд нийцсэн, албан ёсоор хэвлэн нийтэлсэн хуулийг дээдлэн ажиллахыг билэгдэнэ.
Хүндэтгэлийн хоёр навчны үндсийг зөрүүлэн зангидаж, уулзварт нь монгол төрийн уламжлалт бэлгэдэл соёмбыг байрлуулна.
Шүүхийн бэлгэ тэмдгийн хүндэтгэлийн соёмбо, дэнс, сум, навч нь бат бэхийн бэлгэдэл хар өнгөтэй, дэвсгэр нь алтан шаргал өнгөтэй байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн

1993 оны 101 дүгээр зарлигийн 2 дугаар хавсралт


МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ДҮРЭМ


Монгол Улсын Шүүхийн бэлгэ тэмдэг нь шүүх хууль ёс, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа мөн болохыг илэрхийлнэ.
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд зааснаар шүүхийн бэлгэ тэмдгийг бүх шатны шүүхийн шүүх хуралдааны танхимд хүндэтгэлтэйгээр байрлуулна.
Шүүхийн бэлгэ тэмдгийг шүүхийн албан байр, шүүгчийн албаны өмсгөл, энгэрийн тэмдэг, шүүхийн байгууллагын хаяг, хэвлэл, шагнал, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, шүүхээс зохиож байгаа баяр ёслол, түүнд зориулсан чимэглэлд хэрэглэж болно.
Шүүхийн бэлгэ тэмдгийг бусад байдлаар зөвхөн Монгол Улсын шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын бичгээр өгсөн зөвшөөрөлтэйгээр хэрэглэнэ.
Шүүхийн бэлгэтэмдгийг энэхүү дүрмийн дагуу хэрэглэж байгаа эсэхэд бүх шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчид, шүүхийн тамгын газар, хэлтсийн дарга нар хяналт тавина.

 

 

no
 
 
Судалгааны сан