Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №5 Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгох шалгалтын журам
2023-03-02 Тийм
2 №04 Ажлын байрны стандарт батлах тухай
2022-08-26 Тийм
Нийт: 2
Судалгааны сан