Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар 
1Гомбоболд НасанжаргалШүүгчийн хүний нөөц хариуцсан референт[email protected]70008041
2Батбаатар ЭнхболорШүүгчийн сонгон шалгаруулалтын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн [email protected]70008041