Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын албанаас 2022 оны 03 дугаар сарын 28-ны даваа гаригт шүүхүүдийн тамгын газрын дарга нар болон албан хаагчдад Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс баталсан дүрэм, журам, аргачлалын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хийж, орон нутгийн алба хаагчдыг цахимаар оролцууллаа. Танилцуулгад мөн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүд оролцож, алба хаагчдын асуултад хариулж, баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг хангахад анхаарах, асуудлуудыг хөндөн ярилцсан юм.

       Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 50 гаруй  дүрэм, журам, аргачлал шинээр болон шинэчлэн боловсруулж батлахаар төлөвлөсөн бөгөөд 66 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Журмын нэр дээр дарж дэлгэрэнгүй танилцуулгыг үзнэ үү.

 

 

 

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс