IMG-LOGO
 2022-01-11

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуралдаан болно

       Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10:00 цагт хуралдуулахаар товлов.  

 

       Тус хуралдаанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухай, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны дүрэм шинэчлэн батлах тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлүүлэх саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай, Шүүхийн тамгын газрын даргын албан тушаалаас чөлөөлж, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай, Нөлөөллийн мэдүүлэг хянан шийдвэрлүүлэх тухай, Шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг үнэлэх, сонгон шалгаруулах журмын төсөлд санал авах тухай, Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах асуудлыг тус тус хэлэлцэнэ. 

 

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА