МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

2020 оны хагас жилийн тайлан

2020-07-27 | munkhbayar

2020 оны хагас жилийн тайлан

Шүүхийн захиргааны ажилтны холбооны 2019 оны ажилын тайлан

2020-06-09 | munkhbayar

Шүүхийн захиргааны ажилтны холбооны 2019 оны ажилын тайлан


Фэйсбүүк
Холбооны үйл ажиллагааны үндсэн зарчим
Холбооны зохион байгуулалт нь нэгдмэл, үйл ажиллагаа нь ардчилсан, гишүүнчлэл нь сайн дурын зарчимд тулгуурлана.
Холбоо нь гадаадын болон олон улсын ижил төрлийн байгууллагад гишүүнээр элсэж, хамтын ажиллагаа өргөжүүлэхийг эрмэлзэнэ.
Холбоо нь төрийн байгууллагын чиг үүргийг орлон гүйцэтгэхгүй, улс төрийн үйл ажиллагаа явуулахгүй бөгөөд гишүүдийг нас, хүйс, шашин шүтлэг, үзэл бодол, албан тушаалаар нь ялгаварлахгүй.
Жиргээ