IMG-LOGO
 2020-11-17

Зарим шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн шалгалт хойшлогдлоо

Засгийн газрын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178 дугаар тогтоол, “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” 181 дүгээр тогтоол тус тус батлагдсантай холбогдуулан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 123, 130 дугаар тушаалаар зарласан зарим шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна.

            Шалгалтын товыг холбогдох журамд заасны дагуу шалгалт болохоос 7 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.

           

 

ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ

АЖЛЫН АЛБА