IMG-LOGO
 2020-11-10

Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

     Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2020 оны арван дүгээр сарын 09-ний өдрийн шуурхай хуралдаанаар Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг шүүхийн Тамгын газрын нийт ажилтнуудаар хэлэлцүүлж, уг хуулийн төсөлд тусгайлан гаргах тодорхой саналуудыг хүргүүлэхээр боллоо.

 

 

 

 

Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн тамгын газар