IMG-LOGO
 2020-11-09

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

     Орхон аймгийн шүүхийн “Залуучуудын холбоо”, Соёл, Урлаг, Спорт, Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан комисс хамтран зохион байгуулсан “Спортын 4 төрөлт” тэмцээнийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2020 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уг тэмцээнд нийт Шүүгч, тамгын газрын ажилчдаас 5 баг оролцож шатар, теннис, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг гэсэн спортын 4 төрөлт тэмцээнд оролцож нийт 5 баг тамирчдаас нийлбэр дүнгээр

I байрыг “Шонхрууд” баг

 

 

 

II байр “1+10” баг

 

 

 

III байр “Calm” баг тус тус байр эзэлж амжилттай оролцлоо.

 

 

 

 

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар