Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
2017-10-19

Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 5 шүүгчид холбогдох 4 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 3 гомдлын 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.
Дэлгэрэнгүй
2017-10-19

Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 22 шүүгчид холбогдох 11 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 3 гомдлын 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 8 гомдлын 11 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 5 шүүгчид холбогдох 1 гомдол хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж тус тус шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-09-29

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар11 шүүгчид холбогдох 6 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 5 гомдлын 8 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 3 шүүгчид холбогдох 1 гомдол хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-09-29

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 15 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 гомдлын 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 10 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 4 шүүгчид холбогдох 1 гомдол хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2017-06-27

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 6 шүүгчид холбогдох 4 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 2 тогтоолыг хэвээр баталж, 2 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-06-27

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 06 сарын 02-ны шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 11 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 гомдлын 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 4 гомдлын 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 3 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2017-06-27

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 06 сарын 23-ны өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 13 шүүгчид  холбогдох 7 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 гомдолд холбогдох 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-06-09

Нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 06 сарын 09-ний шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдаанаар 2 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид 6 сарын хугацаагаар цалин 20 хувь бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-05-24

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 14 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 6 гомдлын 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 2 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.  
Дэлгэрэнгүй
2017-05-15

2017 оны 05-р сарын 12-ны өдрийн Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

17 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 гомдлын 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 4 гомдлын 5 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 11 шүүгчид холбогдох 5 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-05-08

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 11 шүүгчид  холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 8 гомдлын 10 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2017-04-27

2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдаанаар 7 шүүгчид  холбогдох 5 сахилгын хэрэг, гомдлыг хэлэлцүүлснээс 6 шүүгчид холбогдох 4 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 1 гомдлын 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж шийдвэрлэлээ гэв.
Дэлгэрэнгүй
2017-04-21

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 9 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 7 гомдлын 8 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-04-14

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 04 сарын 13-ны гомдол хэлэлцэх хуралдаанаар 10 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцсэнээс 8 гомдлын 8 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 2 гомдлын 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд
Санал асуулга
 

Ярилцлага

Та шүүхэд итгэдэг үү?


 
 
Хандалт
Бидэнтэй нэгдээрэй
«    Аравдугаар сар 2017    »
MonTueWedThuFriSatSun
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031