Сэлэнгэ аймгийн Мандал суман дахь шүүхийн салбар хороо
Сэлэнгэ аймгийн Мандал суман дахь шүүхийн салбар хорооны менежер Д.Батцэнгэл/Тамгын газрын дарга/